چسب پارکت هگزافیکس

نام انگلیسی : HEXAFIX

چسب پارکت هگزافیکس

ضد آب و مناسب برای فضای داخلی و خارجی ساختمان