پارکت چوبی بلوط

گونه : بلوط
ضخامت : 1/8 سانتی متر
عرض : 7 سانتی متر
طول : 42 سانتی متر
تعداد در هر بسته : 40 شاخه
متراژ هر بسته : 1/16 متر مربع