پارکت چوبی راش

گونه : راش
ضخامت : 1/8 سانتی متر
عرض : 7 سانتی متر
طول : 50 سانتی متر
تعداد در هر بسته : 30 شاخه
متراژ هر بسته : 1/05 متر مربع