چسب چوب پارس

نام انگلیسی : Pars Wood Glue
 وزن : 21 کیلوگرم

توضیحات :

در دمای زیر 5 درجه سانتی گراد مصرف نشود
در دمای زیر صفر درجه سانتی گراد نگهداری نشود