تخته اسلب

انواع تخته های اسلب از چوب های مختلف از تمام نقاط دنیا در ابعاد متنوع